Familieopstellingen

NU IS HET JOUW TIJD OM TOT BLOEI TE KOMEN.

Lees verder

Word jij belemmerd door vaste patronen of overtuigingen en weet je niet waar dat vandaan komt en hoe je dat verandert?

Vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om je open te stellen voor anderen, terwijl je dat wel zou willen?

Voel jij je altijd verantwoordelijk voor anderen en gaat die last te zwaar wegen?

Ben jij altijd bezig om het iedereen naar de zin te maken, te pleasen en zou je eigenlijk ook wel eens willen doen wat goed voor jou is?

Vaak wordt bepaald gedrag of worden gedragspatronen doorgegeven van de ene generatie op de andere. Dat gebeurt onbewust.

Als er in jouw gezin bijvoorbeeld iemand jong overlijdt, kan het zijn dat je de rol gaat vervullen om voor iedereen te zorgen of er voor te zorgen dat iedereen maar gelukkig is. Het kan ook zijn dat dit overlijden in voorgaande generaties heeft plaatsgevonden en het patroon om iedereen gelukkig te maken doorgegeven wordt van de ene generatie op de andere.

Een ander voorbeeld is als één van je ouders geen verantwoording neemt voor het gezin waarin jij bent geboren. Dan kan het zijn dat jij a.h.w. de rol van ouder overneemt en je overal verantwoordelijk voor voelt. Dat patroon is moeilijk los te laten als je eenmaal volwassen bent en je niet goed weet waar dit gedrag vandaan komt.

Zo zijn er vele voorbeelden te noemen van gedrag dat ontstaat door familiepatronen. Familieopstellingen kunnen inzicht geven waar jouw gedrag vandaan komt.

Daarnaast kan een familieopstelling ook duidelijkheid geven over jouw plek in je gezin of familie, bijvoorbeeld bij langdurige conflicten of verbroken familierelaties. Het kan ook helpen om bepaalde gebeurtenissen in een ander licht te zien en/of te verwerken.
Door inzicht te krijgen, word je jezelf bewust van die patronen en kun je ook werken aan verandering.

Waar bestaat het traject Familieopstellingen uit?

Het traject omvat 3 sessies:

  1. Intake en het maken van een genogram. Een genogram is een instrument dat helpt om de informatie over de familie van iemand uit te tekenen en inzichtelijk te maken.
  2. Aan de hand van de intake en het genogram maken we een familieopstelling. Dat kan een tafelopstelling zijn ( poppetjes representeren de familieleden) of een opstelling met ankerplaten. Er worden platen op de grond gelegd in bepaalde posities en ​je ervaart jouw eigen positie en die van andere leden van het gezin / de familie.
  3. Evaluatie (o.a. wat is er duidelijk geworden, wat kun je hier mee, wat wil je veranderen) en afronding.

Kosten: € 225,00
Bedrag is ook in 2 termijnen van € 115,00 te betalen.

Contact

Coachingpraktijk Flore
Joke van Willenswaard
Emmastraat 1
4571 LC Axel

 06 27 44 36 74
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.